Boeken

Wondewoorden
Dirk De Schutter

PoezieCentrum 2022

Dirk De Schutter koos twaalf gedichten: vier Engelse, vier Duitse, twee Franse en twee Spaanse. Alle gedichten zijn in de oorspronkelijke taal opgenomen én in vertaling. De vertaling is een eerste interpretatie en wordt vaak in de begeleidende commentaar toegelicht. De geselecteerde gedichten komen hier aan bod, omdat ze De Schutter aanspreken en te denken geven. Ze hebben hem geraakt, ze hebben zich in hem vastgehaakt, ze zijn in hem blijven steken. Want gedichten zijn wondewoorden.


Cover - Walter Benjamin Walter Benjamin. In het teken van Saturnus
Hannah Arendt, Susan Sontag

Inleiding en vertaling door Dirk De Schutter en Remi Peeters
Octavo, 2021.

Walter Benjamin (1892-1940) was een Duits-Joodse schrijver die in de jaren 1920-1930 enkele filosofische werken publiceerde, maar zich vooral profileerde als literair criticus. Voor zowel Hannah Arendt als Susan Sontag was hij een belangrijk auteur. Beiden hebben een essay aan hem gewijd, en die zijn nu voor het eerst in één uitgave samengebracht..


heidegger Heidegger
Dirk De Schutter

Elementaire Deeltjes 69
Uitgeverij Athenaeum, 2020.

De naam Heidegger is besmet. Aan zijn omvangrijke oeuvre van meer dan honderd werken kleeft de smet van collaboratie met het nazisme. In dit Elementaire Deeltje laat Dirk De Schutter zien hoe de filosofische blik van Martin Heidegger, ondanks die smet, relevant is voor de moderne westerse cultuur. In Heideggers filosofie krijgen vele aspecten van het mens-zijn een nieuwe betekenis: de dood, het geweten, stemmingen als angst of verveling of gelatenheid, de tijd, de waarheid, rationaliteit, het heilige, de taal en de dichtkunst.


zo andersom is allesZo andersom is alles misschien
Dirk De Schutter

Uitgeverij Poeziecentrum, 2018

In Zo andersom is alles misschien worden gedichten gelezen. De gedichten worden zorgvuldig becommentarieerd: ze worden op zichzelf gelezen; van welke bundel ze deel uitmaken of hoe ze passen in het volledige oeuvre van de dichter in kwestie, is van ondergeschikt belang. Zowel Vlaamse (Jos De Haes) als Nederlandse (Hans Faverey), zowel bekende (Rutger Kopland) als minder bekende (Bart Janssen) dichters komen aan bod. De ondertitel van het boek is Tussen dichten en denken. Daarmee geeft de auteur te kennen dat de aandacht voor het literaire en het poëtische in de lectuur gepaard gaat met een filosofische interesse. Lezen speelt zich af tussen dichten en denken, op het kruispunt tussen de literaire zegging en de filosofische waarheid. Op dat kruispunt komt een existentiële ervaring tot stand waarin het vertrouwde vreemd en het vreemde vertrouwd wordt. De verwondering blijft: ontroerd door poëtische woorden en beelden, onderzoekt de auteur hoe zin geboren wordt uit het zintuigelijke en een materiële neerslag vindt in het retorische labyrint van de taal.


het waagstuk van de politiekHet waagstuk van de politiek
Hannah Arendt

Vertaald door Dirk De Schutter, Remi Peeters
Uitgeverij Klement, 2018.

Hannah Arendt confronteert ons in Het waagstuk van de politiek met de vraag hoe we moeten omgaan met liegende politici. Wat mogen we doen wanneer die politici de democratische rechtsstaat in gevaar brengen? Het waagstuk van de politiek bevat niet eerder in het Nederlands vertaalde essays en een uniek interview met Günter Gaus. Arendt’s ideeën zijn actueler dan ooit. Op erudiete wijze fileert ze niet alleen het gedrag van politici, maar ook dat van ons burgers.


klement-arendt-oordelen-400-pixOordelen – Het leven van de geest
Hannah Arendt

Vertaald door Dirk De Schutter, Remi Peeters
Uitgeverij Klement, 2016.

De colleges van Hannah Arendt over de late (politieke) geschriften van Immanuel Kant kunnen worden beschouwd als voorstudies voor wat het afsluitende deel van Het leven van de geest moest worden: een boek over het oordelen.
Dirk De Schutter en Remi Peeters verzorgen een nieuwe vertaling van deze colleges, en combineren die met drie andere teksten van Arendt over oordelen: over het totalitarisme; over Socrates als filosoof en over Lessings onderscheid tussen waarheid en mening.


MHeideggereenapologieartin Heidegger – een apologie

Dirk De Schutter en Hannah Arendt

Uitgeverij Klement, 2015.

Deze apologie verschijnt als reactie op Heidegger en de mythe van de Joodse wereldsamenzwering van Peter Trawny, dat veel stof heeft doen opwaaien. In het eerste deel formuleert Dirk De Schutter een kritische commentaar. Hij onderzoekt de beschuldiging als zou Heideggers denken door ‘zijnshistorisch antisemitisme’ besmet zijn. Zijn tekst wordt gevolgd door de lofrede die Hannah Arendt in 1969 uitgesproken heeft naar aanleiding van Heideggers tachtigste verjaardag. In beide teksten wordt gepoogd een nieuw licht te werpen op Heideggers collaboratie met het nationaal-socialisme. Het boek is in zijn geheel doortrokken van de oproep om Heidegger vooral te blijven lezen.


Hannah Arendt politiek denker

Hannah Arendt: Politiek denker

Dirk De Schutter / Remi Peeters

Uitgeverij Klement, 2015.

Dit boek brengt aan de hand van lemmata de krachtlijnen van Hannah Arendts politieke theorie in kaart. De lemmata verwijzen naar belangrijke, door Arendt zelf gemaakte onderscheidingen, zoals nataliteitmortaliteit, arbeiden-werken-handelen, macht-heerschappij- gezag, geweld-terreur, tirannie-totalitarisme, vrijheid-soevereiniteit, het politieke-het sociale en denken-oordelen.
De auteurs lichten Arendts gedachten toe, verduidelijken de achtergronden van waaruit ze tot stand zijn gekomen en betrekken ze bovendien op de actualiteit. Ze onderzoeken aan welke filosofen Arendt schatplichtig is en gaan, waar nodig, de discussie met Arendt niet uit de weg. Zijdelings krijgen andere hedendaagse filosofen in die discussie een plaats: Agamben over biopolitiek, Lefort over de lege plaats van de macht en Foucault over disciplinering bijvoorbeeld.


het-catastrofaleHet Catastrofale
Dirk De Schutter

Uitgeverij Klement, 2014.

Mensen veroorzaken catastrofes, maar wat nog bedenkelijker is: ze sluiten voor deze catastrofes de ogen. Ze wenden zich af van wat ze aanrichten. Ze vluchten voor het onverdraaglijke besef dat hun bestaan getekend is door een niet ongedaan te maken tekort.
Lees verder


WillenWillen
Hannah Arendt

Vertaald door Dirk De Schutter, Remi Peeters
Uitgeverij Klement/Pelckmans, 2014.

Willen is het tweede deel van een trilogie over het Leven van de geest, waaraan Hannah Arendt de laatste jaren van haar leven heeft gewerkt.

Bestaat er zoiets als een vrije wil? En is deze wil in staat om handelingen en gebeurtenissen te veroorzaken of het verloop ervan te beïnvloeden?


Oedipus-heerstOedipus heerst
Sophocles

Vertaald door Ben Schomakers.
Overige betrokkenen Ben Schomakers, Marc De Kesel, Dirk De Schutter
Uitgeverij Klement, 2013.

Aristoteles wist het al: geen Griekse tragedie was mooier dan de Oidipous Turannos van Sophocles. Het stuk geldt dan ook als een van de grootste literaire meesterwerken aller tijden.


DenkenDenken
Hannah Arendt

Vertaald door Dirk De Schutter, Remi Peeters
Uitgeverij Klement/Pelckmans, 2012.

De Duits-Joodse filosofe Hannah Arendt heeft niet alleen baanbrekende werken geschreven over politieke theorie en het actieve leven, maar ook een klassieke studie over het denken. Levert denken iets op? Heeft het nut? Lost denken de problemen van de wereld op? Geeft
het de kracht om te handelen?

Lees meer


Een-hart-voor-de-wereldEen hart voor de wereld
Dirk De Schutter

Uitgeverij Klement/Pelckmans, 2011.

Het geheugen van de mensheid ten aanzien van geleden lijden is verbazend kort. Haar voorstellingsvermogen ten aanzien van komend lijden is bijna nog geringer. Die afgestomptheid is het die wij moeten bevechten.’ (Bertold Brecht)

Dit boek wil die afgestomptheid bevechten door zeven vrouwenportretten te schetsen.


Sporen-van-geloofSporen van geloof
Dirk De Schutter

Uitgeverij Klement/Pelckmans, 2010.

Dit boek bundelt bespiegelingen over God en over de christelijke religie. Het is geboren uit een jarenlange treurnis, uit de klacht dat de bijbels-christelijke overlevering aan het begin van de eenentwintigste eeuw nagenoeg tot zwijgen gebracht is, uit het verdriet dat de teloorgang van het christendom door velen met opluchting wordt begroet en niet als een verlies wordt ervaren.


boek-het-keterse-beginHet ketterse begin
Dirk De Schutter

Uitgeverij Budel, Damon, 2005.

In acht essays wordt Arendts filosofie van het actieve leven belicht.

Arendts filosofie van het actieve leven wordt in acht essays belicht. De centrale notie is het beginnen, voorzover dat beoefend wordt in de vrijheid van de revolutie, in de getuigenis van het verhaal, in de vergevingsgezindheid en in de lach.


TotalitarismeTotalitarisme
Hannah Arendt

Vertaald door Remi Peeters en Dirk De Schutter
BOOM uitgevers Amsterdam, 2005.

Vlak voor de Tweede Wereldoorlog moet Hannah Arendt vluchten voor het nazi-regime. Enkele jaren na afloop van de oorlog publiceert de joodse filosofe een studie over de opkomst van nazi-Duitsland en het sovjet-stalinisme als manifestaties van het politieke kwaad. Het debuut van een vluchtelinge die haar levenslot op zich neemt en een koortsachtige en briljante analyse van ons tijdperk schrijft.


Politiek in donkere tijdenPolitiek in donkere tijden

Hannah Arendt

BOOM uitgevers Amsterdam, 2000.

Hannah Arendt heeft zich in haar geschriften herhaaldelijk over het conflict tussen denken en handelen gebogen. Waarom kijkt het denken neer op het handelen alsof het denken iets ‘hogers’ zou zijn? Waarom houdt de filosofie zich met alles bezig behalve met politiek? Om een antwoord te vinden, onderwerpt ze de geschiedenis van de filosofie aan een scherpzinnig, gepassioneerd en verbluffend erudiet onderzoek. De uitkomst daarvan is een nieuwe visie op politiek, en op de rol die de denker of de intellectueel in onze tijd op het publieke forum kan spelen.


boek-opgave-van-het-proza copy

Opgave van het Proza

Dirk De Schutter 

Peeters, 1998.

Over Hegel, Heidegger en de ethiek van het lezen


Geweld en metafysicaGeweld en metafysica

Jacques Derrida

Ingeleid en vertaald door Dirk De Schutter
Kok Agora/Pelckmans, 1996.

Essay over het denken van Emmanuel Levinas. De Franse filosofen Derrida (1930) en Levinas (1906-95) zijn allebei filosofen van de exterioriteit, d.w.z. een werkelijkheid die het wijsgerig denken uitdaagt en in beweging houdt, maar er ook steeds aan ontsnapt. Voor Derrida is dat de betekenis van de geschreven tekst, die bij elke lezing nieuw en anders blijkt te zijn.


De plek van afscheid

De plek van afscheid

Dirk De Schutter

Pelckmans, 1994.

Negen opstellen over kunst.

One thought on “Boeken

  1. Pingback: Ziel in business | frankottenhoff.com

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.