publicaties

1983

“Filosofie en deconstructie”.
In: Jeugd en Cultuur, jrg. XXVII (1982-1983), p. 364-377.

“A Study of Metaphor and Metonymy in Lacan”.
In: Auslegung, Volume X, 1983, p. 65-74.

1985

“De utopie van het schrift. Over Flying to nowhere van John Fuller”.
In: Streven, jrg. 52, juli 1985, p. 799-805.

“Werner Marx: Gibt es auf Erden ein Mass?”.
In: Tijdschrift voor Filosofie, jrg. 47, 1985, p. 669-670.

“Katharina Bohrmann: Die Welt als Verhältnis”.
In: Tijdschrift voor Filosofie, jrg. 47, 1985, p. 686-687.

1986

“Heidegger en de vraag naar de waarheid”.
In: Tijdschrift voor Filosofie, jrg. 48, 1986, p. 98-107.

“Filozofie en schrift. Over Jacques Derrida van Samuel IJsseling”.
In: SdL, nr. 1773, 3/5/1986.

“Met de Argo naar Albion. Over Engels kwintet van Hugo Roeffaers”.
In: SdL, nr. 1795, 4/10/1986.

“Otto Pöggeler: Die Frage nach der Kunst”.
In: Tijdschrift voor Filosofie, jrg. 48, 1986, p. 656-657.

1987

“Deconstructie en literatuurtheorie”.
In: Restant, XV, 1987, p. 143-151.

“De weerloosheid van William Gaddis. Een lectuur van Carpenter’s Gothic”.
In: Kultuurleven, jrg. 54, 1987, nr. 5, 453-462.

“Een scène voor het geringe: Heidegger over politiek”.
In: Pi, jrg. 6, 1987, nr. 4, p. 60-68.

“Het jawel en het jawee van Joyce. Over Ulysse gramophone van Jacques Derrida”.
In: Knack, jrg. 17, 1987, nr. 41, p. 227-229.

“F.W. von Herrmann: Subjekt und Dasein”.
In: Tijdschrift voor Filosofie, jrg. 49, 1987, p. 323.

“Walter Biemel: Zeitigung und Romanstruktur”.
In: Tijdschrift voor Filosofie, jrg. 49, 1987, p. 351.

“Manfred Frank: Das individuelle Allgemeine”.
In: Tijdschrift voor Filosofie, jrg. 49, 1987, p. 516-517.

“Jean-François Lyotard: La faculté de juger”.
In: Tijdschrift voor Filosofie, jrg. 49, 1987, p. 534-535.

“Gilles Deleuze: Foucault”.
In: Tijdschrift voor Filosofie, jrg. 49, 1987, p. 692-693.

1988

“De nieuwe Sovjets. Over Perestrojka van Michail Gorbatsjov”.
In: Sic, nr. 1, 23/2/1988.

In het licht van de letter: Zes oefeningen in deconstructie.
(Red. H. Servotte, L. Verbeeck & D. De Schutter).
Leuven, Peeters, 1988.

“Gemaskerd vorder ik. Meditaties bij ‘Anonymiad’ van John Barth”.
In: In het licht van de letter, p. 13-40.

“H.W. Petzet, Martin Heidegger-Erich Kästner Briefwechsel”.
In: Tijdschrift voor Filosofie, jrg. 50, 1988, p. 163-164.

“Heideggers filosofie van de transcendentie”.
In: Tijdschrift voor Filosofie, jrg. 50, 1988, p. 453-491.

“Heidegger naar maat. Over Heidegger et le nazisme van Victor Farias”.
In: SdL, nr. 1866, 13/2/1988.

“It’s all so boring. Over The Rules of Attraction van Bret Easton Ellis”.
In: Sic, nr. 4, 5/4, 1988.

“Geen plaats voor Anna Karenina in de filozofie. Over Over de mens van Samuel IJsseling”.
In: SdL, nr. 1879, 14/5/1988.

“De kleren van de keizer. Over Werken aan de schijn van Philippe Perrot”.
In: Sic, nr. 9, 14/6/1988.

1989

“Een eredoctoraat voor Jacques Derrida”.
In: De Standaard, 2 & 3/2/1989.

“In what light remains / In het weinige licht dat rest. Over postmoderne literatuur”.
In: Restant, XVII, 1989, p. 543-557.

“Inauthenticity: A Retrieval”.
In: Etudes phénoménologiques, 1989, p. 163-187.

“Words like stones”. In: (Dis)continuities: Essays on Paul de Man.
(Ed. L. Herman, K. Humbeeck, G. Lernout). Amsterdam, Rodopi, 1989, p. 99-110.

“Grenzen van de verantwoordelijkheid. Over De tijd en de ander en De plaatsvervanging van Emmanuel Levinas”.
In: SdL, nr. 1946, 26/8/1989.

“Martin Heidegger is een monument”.
In: SdL, nr. 1950, 23/9/1989.

“Dieter Henrich: Der Gang des Andenkens”.
In: Tijdschrift voor Filosofie, jrg. 51, 1989, p. 549-550.

“Derrida over Husserl. Over De stem en het fenomeen van Jacques Derrida”.
In: SdL, nr. 1960, 2/12/1989.

“Patrick Vandermeersch: Passie en beschouwing”.
In: Tijdschrift voor Filosofie, jrg. 51, 1989, p. 720-721.

“De afgrond is geduldig voor onwrikbaren. Over de poëzie van Karel Sergen”.
In: Leuvense Letters, jrg. 5, 1989, nr. 3, p. 40-47.

“Ludo Abicht: Brood rozen en utopie”.
In: Tijdschrift voor Filosofie, jrg. 51, 1989, p. 727.

1990

“De smart van de schijn: over Heideggers filosofie van de kunst”.
In: Bijdragen, jrg. 51, 1990, p. 38-67.

“De roman. Of het gevecht met de duivel”.
In: Wijsgerig Perspectief, jrg. 31, 1990, nr. 5, p. 139-142.

“Peripatetisch slenteren. Over De glans der dingen van Bart Verschaffel”.
In: SdL, nr. 1971, 17/2/1990.

“Tegen de neoliberale idee. Over Socialisme in de moderniteit van Koen Raes”.
In: SdL, nr. 1982, 5/5/1990.

“Is psychologie een wetenschap? Over Genealogie als kritiek van Rudi Visker”.
In: SdL, nr. 2004, 6/10/1990.

“Wat doet de spiegel? Over Mimesis van Samuel IJsseling”.
In: Kunst en Cultuur, dec. 1990, p. 18.

1991

“Bewondering voor Benjamin”.
In: “Periodiek Gelezen”, De Standaard, 4/1/1991.

“Philippe Lacoue-Labarthe: Typography”.
In: Tijdschrift voor Filosofie, jrg. 53, 1991, p. 166-167.

“Ramp-zalig de as: een ethiek van de rouw”.
In: Tristes modernistes. (Ed. F. Mortier & H. Van den Enden).
Gent, Masereelfonds, 1991, p. 22-31.

“Jean-Luc Marion: Réduction et donation”.
In: Tijdschrift voor Filosofie, jrg. 53, 1991, p. 364-366.

“Vermoedelijk portret van Frans Coopal. Over De Nachtwacht in het donker van Paul De Grauwe”.
In: Etcetera, jrg. 8, nr. 32, p. 3-5.

“Lacan en de filozofen. Over Psychoanalyse en filosofie van Philippe Van Haute”.
In: SdL, nr. 2021, 2/2/1991.

“Een monument voor wijlen de engel. Bij een gedicht van Erik Spinoy”.
In: Yang, jrg. 27, 1991/2-3, p. 91-94.

“Een etiek van de zelfvergetelheid. Over Humanisme van de andere mens van Emmanuel Levinas”.
In: SdL, nr. 2052, 7/9/1991.

“Marike Finlay: The Romantic Irony of Semiotics”.
In: Tijdschrift voor Filosofie, jrg. 53, 1991, p. 551-552.

“Op het ritme van afscheid”.
In: Duitse Kroniek, jrg. 41, 1991, nr. 1-4,  (Martin Heidegger 1889-1976), p. 83-92.

“George Steiner: Real Presences”.
In: Pi, okt. 1991, p. 229-230.

“Een denken van de improductiviteit”.
In: DW&B, jrg. 136, dec. 1991, p. 746-753.

1992

“Het feest van de vasten: Heidegger als hongerkunstenaar”.
In: Tmesis 1, 1992, p. 93-127.

“The Parergonality of Reading”.
In: Die Aufgabe des Lesers / On the Ethics of Reading.
(Hsgb. L. Verbeeck & B. Philipsen). Leuven, Peeters, 1992, p. 115-133.

“De Franse filosofie na 1980”.
In: Cultuurwetenschappen in beweging 1980-1990.
(Red. Th. Venckeleer & W. Verbeke). Leuven/Antwerpen, 1992, p. 57-67.

“Wonen met Heidegger. Over Wonen: Architektuur in het denken van Martin Heidegger van Jacques De Visscher en over Denken, bouwen, wonen van Martin Heidegger”.
In: SdL, nr. 2075, 15/2/1992.

“Jos de Mul: Het romantische verlangen”.
In: Archis, 10/1992, p. 56.

“Een ethiek van de eindigheid. Over Deconstructie en ethiek”.
In: Filosofie-Magazine, jrg. 1, 1992, nr. 2, p. 42-43.

1993

“De grens als opgave: Derrida over het einde van de filosofie”.
In: Streven, jrg. 60, feb. 1993, p. 148-156.

“Een politiek van de aarde”.
In: Provincialismen / Ontworteling. (Red. B. Verschaffel & M. Verminck).
Amsterdam / Leuven, Meulenhoff / Kritak, 1993, p. 151-163.

“Eine Politik der Erde”.
In: Provinzialismus / Entwurzelung. (Hsgb. B. Verschaffel & M. Verminck).
Köln, Dinter, 1993, p. 114-122.

“Hegel en de ironie van het stoffelijke”.
In: De vele gezichten van de filosofie. (Red. B. Raymaekers).
U.P. Leuven, 1993, p. 186-190.

“De gelatenheid van de linkerhand”.
In: Nexus, 1993, nr. 6, p. 44-58.

“Le plat pays qui est le sien. Over Gebroken orde van Leo Apostel”.
In: Tmesis 3, 1993, p. 124-128.

“Friedrich Hölderlin”.
In: Filosofie-Magazine, jrg. 2, 1993, nr. 6, p. 31.

“Kees Vuyk: De esthetisering van het wereldbeeld”.
In: Archis, 12/1993, p. 88-89.

1994

De plek van afscheid: Opstellen over kunst.
Kapellen, Pelckmans, 1994.

“Till life do us part: Nicholas Mosley’s Hopeful Monsters”.
In: Acknowledged Legislators: Essays on English Literature in Honour of Herman Servotte.
(Ed. O. de Graef a.o.). Kapellen, Pelckmans, 1994, p. 292-308.

“’Genealogie’ van Jos de Haes”.
In: Filosofie-Magazine, jrg. 3, 1994, nr. 2, p. 27.

“Caroline van Eck: Organicism in nineteenth-century Architecture”.
In: Archis, 11/1994, p. 88-89.

1995

“De wording van een filosofe. Over Vita Activa en Tussen verleden en toekomst van Hannah Arendt”.
In: Filosofie-Magazine, jrg. 4, 1995, nr. 2, p. 42-45.

“Revolting Revolution: On John Banville’s Doctor Copernicus”.
In: Sense and Transcendence: Essays in Honour of Herman Servotte.
(Ed. O. de Graef a.o.). U.P. Leuven, 1995, p. 141-161.

“Philippe Lacoue-Labarthe over het verdwijnen van de politiek”.
In: De Marges van de Macht. Filosofie en politiek in Frankrijk: 1981-1995.
(Red. R. Devos & L. Vanmarcke). U.P. Leuven, 1995, p. 181-189.

“Een kultuur van het verschil”.
In: De Standaard, 11/10/1995.

1996

“The Presence of Mies”.
In: Archis, 1/1996, p. 86-87.

Jacques Derrida, Geweld en metafysica: Essay over het denken van Emmanuel Levinas.
(Ingeleid en vertaald door D. De Schutter).
Kampen, Kok Agora/Kapellen, Pelckmans, 1996.

“Lieven De Cauter: Archeologie van de kick”.
In: Archis, 4/1996, p. 90-91.

“Kees Vuyk: De treurnis blijft”.
In: Archis, 9/1996, p. 90-91.

“De diepte als inspiratie. Over Oog en geest van Maurice Merleau-Ponty”.
In: Filosofie-Magazine, jrg. 5, 1996, nr. 8, p. 48.

“’Waarop, verheven, niets gebeurt.’ Over Fratsen van Erik Spinoy”.
In: DW&B, jrg. 141, okt. 1996, p. 643-648.

“Een pleidooi voor verbastering. Over The Moor’s Last Sigh van Salman Rushdie”.
In: Hermes, okt. 1996, p. 24-25.

“Het ketterse begin”.
In: Mens en Recht. (Liber Amicorum Jan M. Broekman). (Ed. F. Fleerackers).
Leuven, Peeters, 1996, p. 119-132.

1997

“Dirk Lauwaert: artikels”.
In: Archis, 6/1997, p. 92.

“Koenraad Geldof & Rudi Laermans: Sluipwegen van het denken. Over Michel de Certeau”.
In: Tijdschrift voor Filosofie, jrg. 59, 1997, p. 361-362.

1998

“’Etre impunément trahi’: Literairkritische bedenkingen bij enkele regels uit Lacans ethiek”.
In: Psychoanalytische Perspektieven, 1998, nr. 34/35, p. 161-172.

Opgave van het proza. Over Hegel, Heidegger en de ethiek van het lezen.
Leuven, Peeters, 1998.

“Zich zeggen. Hans Faverey bij benadering”.
In: Spiegel der Letteren, jrg. 40, 1998, p. 187-198.

“Er was eens arbeid…Over De terreur van de economie van Viviane Forrester”.
In: Hermes, april 1998, p. 14-15.

“Alleen een god kan ons redden”.
In: De uil van Minerva, vol. 15, 1998, p. 27-40.

“Karsten Harries: The Ethical Function of Architecture”.
In: Archis, 8/1998, p. 88-89.

“Heidegger en de metafysica. Over Inleiding in de metafysica van Martin Heidegger”.
In: De uil van Minerva, vol. 14, 1998, p. 269-272.

1999

Hannah Arendt, Politiek in donkere tijden: Essays over vrijheid en vriendschap.
(Ingeleid en vertaald door R. Peeters & D. De Schutter).
Amsterdam, Boom, 1999.

“Frank Vande Veire: De geplooide voorstelling”.
In: Archis, 6/1999, p. 89-90.

2000

“Jacques Derrida”. In: Filosofen van deze tijd.
(Ed. M. Doorman & H. Pott). Amsterdam, Bert Bakker, 2000, p. 248-260.

“Heideggers tocht door de woestijn”.
In: Parmentier, jrg. 10, nr. 1 / 2, p. 3-15.

“Vertalen is een getuigenis afleggen”.
In: Filter, jrg. 7, nr. 2, p. 30-37.

“Zarathustra’s Yes and Woe: Nietzsche, Celan and Eckhart on the Death of God”.
In: Flight of the Gods. (Ed. I. Bulhof & L. ten Kate).
New York, Fordam U.P., 2000, p. 121-143.

“Eigenheid en eindigheid: over Heidegger, Arendt en Taylor”.
In: Gevoel zonder grenzen. (Red. Th. de Wit).
Kampen, Gooi & Sticht, 2000, p. 41-53.

“Tussen waan en zin”.
In: Psychiatrie & Poëzie, 2000, p. 53-68.

“Het chromosoom als runeteken. Over Regels voor het mensenpark van Peter Sloterdijk”.
In: De FET-Cultuur, 24/5/2000, jrg. 3, nr. 107, p. 26.

“De denker en de domoor. Over Het Thracische meisje en de professionele denker van Jacques Taminiaux”.
In: De FET-Tijd, 16/9/2000, p. 7.

“Heimelijkheden. Over Eclipse van John Banville”.
In: De FET-Cultuur, 15/11/2000, jrg. 3, nr. 128, p. 22.

“Over politiek en hysterie. Over Media-Tijd van Peter Sloterdijk”.
In: Hermes, herfst 2000, p. 20-21.

2001

“Geen nieuws van het front. Over Patricia Barker’s Regeneration-Trilogy”.
In: Onverwerkt Europa. Jaarboek voor Literatuurwetenschap 1 (2001), p. 24-33.

“De ijkmeester van het immense. Over Nietzsche van Rüdiger Safranski”.
In: De FET-Cultuur, 14/2/2001, jrg. 4, nr. 141, p. 25.

“Woorden voor het massagraf. Over LTI van Victor Klemperer”.
In: De FET-Tijd, 3/3/2001, p. 10.

“Het vel van een schrijver. Over Mijn tweede huid van Erwin Mortier”.
In: Hermes, lente 2001, p.24.

“’Ter vervolmaking van het nieuwe Vlaanderen’. Over Het Vlaams Blok in elk van ons van Manu Claeys”.
In: De Witte Raaf, nr. 91, mei-juni 2001, p. 23.

“De geschiedenis van Kaïn. Over Het kwaad van Rüdiger Safranski”.
In: De FET-Cultuur, 10/10/2001, jrg. 4, nr. 172, p. 22.

“Requiem voor een pottenbakker. Over Het schijnbestaan van José Saramago”.
In: De FET-Cultuur, 31/10/2001, jrg. 4, nr. 175, p. 20.

“WWW en Φ. Over Internet van Gordon Graham”.
In: Hermes, herfst 2001, p. 24.

“’Ter vervolmaking van het nieuwe Vlaanderen’. Over Het Vlaams Blok in elk van ons van Manu Claeys”.
In: Diogene(s) 2, 2001, p. 60-62.

2002

“Geboortes, omwentelingen”. In: Hannah Arendt. Vita contemplativa versus vita activa.
(Red. A. Van den Braembussche & M. Weyembergh). Budel, Damon, 2002, p. 105-121.

“Niet zonder verhaal: over literatuur als weerstand”.
In: Verbeeldingen van de ander. (Red. B. Philipsen e.a.).
Budel, Damon, 2002, p. 133-152.

“De gekwelde woordenares: Hannah Arendt en de moedertaal”.
In: Nieuwzuid 7, 2002, p. 48-59.

“Reading: Snow Falling on a Bell”.
In: Studia Germanica Gandensia, 2002, nr. 1, p. 79-87.

“Vijandschap en politiek. Over Het begrip politiek van Carl Schmitt”.
In: De FET-Tijd, 13/4/2002, p. 12.

“Lichte kost. Over Vulkanisch verlangen van Michel Onfray”.
In: De FET-Tijd, 11/5/2002.

“De galeislaven van de lol. Over Gij zult gelukkig zijn! van Pascal Bruckner”.
In: De FET-Tijd, 22/6/2002.

“Een apologie voor de avant-garde. Over De komedie van de overeenkomsten van Arthur Danto”. In: De FET-Tijd, 26/10/2002, p. 11.
“Duitslands Titanic. Over In krabbengang van Günter Grass”.
In: Hermes, herfst 2002, p. 24.

2003

“De eeuw der duisternis. Over Herinnering aan het kwaad, bekoring van het goede van Tzvetan Todorov”.
In: De FET-Tijd, 11/1/2003.

“Het geweld van de verwondering”.
In: Op het tweede oog. Over het denken van Cornelis Verhoeven. (Red. B. Schomakers). Budel, Damon, 2003, p. 245-262.

“Woorden strikken”.
In: Bzzlletin: José Saramago, nr. 285, april 2003, p. 10-17.

“Filosofie na de dood van God. Over Vier ongemakkelijke filosofen van Ger Groot”.
In: De FET-Tijd, 28/6/2003, p. 9.

“Het bloeien van de bijl. Over Verzamelde gedichten van Paul Celan”.
In: De FET-Cultuur, 9/7/2003, jrg. 6, nr. 256, p. 18.

“’Weerhoud uw ziel’. Eros en Thanatos bij Christine D’haen”.
In: DW&B, jrg. 148, 2003, p. 652-658.

“Samenleving en Philia. In gesprek met Arendt en Derrida”.
In: De Uil van Minerva, vol. 19, 2003, p. 235-254.

“De onverbiddelijke 5 van de filosofie: Th. Mann, P. Hoexum, R. Bellens, E. Peeters, M. Merleau-Ponty”.
In: De Tijd,

2004

“De straf voor het onvergeeflijke”.
In: De Standaard, 2/1/2004.

“De kolossale kunst van Anselm Kiefer”.
In: DW&B, jrg. 149, 2004, p. 62-75.

“Een streep door de metafysica. Over Kritiek van de zuivere rede van Immanuel Kant”.
In: De Tijd, 10/4/2004.

“Een zeer grote speeldoos. Over Sferen van Peter Sloterdijk”.
In: De Tijd, 28/8/2004.

“Een roman over Walter Benjamin. Over De engel van de geschiedenis van Bruno Arpaia”.
In: De Tijd, 11/9/2004.

“Het geloof van een schrijver of De errata van José Saramago”.
In: Nieuwzuid 13, jrg. 4, p. 70-106.

“Het woord van Jacques Derrida (1930-2004)”.
In: De Tijd, 16/10/2004.

“In de naam van de vader. Over Het evangelie volgens Jezus Christus van José Saramago”.
In: Arcade, jrg. 2, 2004, nr. 3, p. 28.

“(On)telbaar. Over ‘JVHV’ van Erik Spinoy”.
In: ‘De waarheid waarover ik niets weet te zeggen’. (Red. R. Van den Brandt en B. Philipsen). Budel, Damon, 2004, p. 80-87.

“Zij die het tikken horen: over Arendt”.
In: De Tijd, 31/12/2004.

“Over globalisering. Enkele politiek-filosofische bedenkingen”.
In: De Aardrijkskunde, jrg. 28, 2004/2-3, p. 13-15.

“Een weerzien met de werkelijkheid”.
In: Beschouwelijkheid. ’s Hertogenbosch, 2004, p. 39-52.

“Het verdriet van Ierland. Over Reading in the Dark van Seamus Deane”.
In: Nieuwzuid 16, 2004, p. 158-165.

2005

“De onverbiddelijke 4 van de filosofie: M. Nussbaum, M. Foucault, P. Hadot, L. Svendsen”.
In: De Tijd, 29/1/2005.

“A zwart”.
In: DW&B, jrg. 150, 2005, “W. G. Sebald: kaddisj voor een literair archeoloog”, p. 73-76.

“Hoe eenvoud zijn raadsels vindt”.
In: Streven, jrg. 72, nr. 4, april 2005, p. 367-370.

Het ketterse begin: Arendt over de filosofie van het actieve leven.
Budel, Damon, 2005.

Hannah Arendt, Totalitarisme. (Inleiding en vertaling door R. Peeters & D. De Schutter).
Amsterdam, Boom, 2005.

“Politieke satire van José Saramago. Over De stad der zienden van José Saramago”.
In: De Tijd, 7/10/2005.

“Het gesprek met de doden. Over De tranen van de herinnering van Jürgen Pieters”.
In: De Tijd, 17/12/2005.

“Antigone in Duitsland”.
In: Nieuwzuid 18, jrg. 5, p. 118-124.

“De maat van een schaduw. Over Allerzielen van Cees Nooteboom”.
In: Nieuwzuid 20, jrg. 5, p. 34-47.

2006

“Het onmogelijke ervaren. Over Songs of Experience van Martin Jay”.
In: Karakter, nr. 13, 2006, p. 19-21.

“Een boreling zijn”.
In: Speling, 2006/1, p. 9-13.

“Literature as Resistance: Hannah Arendt on Storytelling”.
In: Theology and Literature: Rethinking Reader Responsibility.
(Ed. G. Ortiz & C. Joseph). New York, Palgrave, 2006, p. 215-231.

2007

“Ein Zögern vor der Geburt”.
In: Schloss-Geschichten. Edition Isele, 2007, p. 91-97.

De opdracht van de politiek. Hannah Arendt over totalitarisme en bureaucratie.
Budel, Damon, 2007.

“L’art colossal d’Anselm Kiefer”.
In: Bricoler la mémoire. Paris, Cerf, 2007, p. 103-117.

“Fundamentalisme als exponent van een eeuwenoude anti-politiek”.
In: Fundamentalisme face to face. (Red. I. Devisch & M. De Kesel).
Kampen, Klement, 2007, p. 74-89.

Hannah Arendt, Politiek in donkere tijden: Essays over vrijheid en vriendschap.
(Ingeleid en vertaald door R. Peeters & D. De Schutter).
Amsterdam, Boom, 2007, 2de druk.

“Kroniek van een strontocratie”.
In: Nieuwzuid 28, jrg. 7, p. 100-105.

2008

Hannah Arendt Cahier 1. (Red. D. De Schutter & R. Peeters).
Budel, Damon, 2008.

“Vriendschap en de zorg voor zichzelf: Arendt en Foucault”.
In: Hannah Arendt Cahier 1. Budel, Damon, 2008, p. 79-90.

“De gunst van het schone”.
In: Over schoonheid. (Red. M. Verminck). A&S Books, 2008, p. 31-45.

“’Laten we kinderen van Kafka zijn’: In memoriam Kamiel Vanhole (1954-2008)”.
In: Nieuwzuid 31, jrg. 8, 2008, p. 5-9.

“’… bleven de woorden ons in de keel steken…’: over kampliteratuur”.
In: Nieuwzuid 31, jrg. 8, 2008, p. 82-93.

2009

“De dodelijke tol van de spektakelmaatschappij”.
In: De Morgen, 26/1/2009, p. 14.

“Over-leven”.
In: Onheil, pijn, bloed. Voorstellingen van lijden. (Red. M. Verminck).
A&S Books, 2009, p. 201-203.

“Drama als hobby”.
In: BodyTalk, jrg. 3 nr. 33, juni 2009, p. 42-43.

“’Laten we kinderen van Kafka zijn’: In memoriam Kamiel Vanhole (1954-2008)”.
In: De Brakke Hond 103, 2009, p. 12-15.

“Geleerd door de tijd: ‘If I could tell you’ van W.H. Auden”.
In: Poëziekrant, jrg. 33, mei 2009, p. 63-65.

“Politiek en singulariteit: Enkele opmerkingen bij de Arendtlectuur van Rudi Visker”.
In: Ethische Perspectieven, jrg. 19, juni 2009, p. 181-189.

“De nieuwe wereld. Over De Amerikaanse toekomst van Simon Schama”.
In: HYPERLINK “http://www.dereactor.org” www.dereactor.org, 26 augustus 2009.

“Verwoesting als vaderland”.
In: Civis Mundi, jrg. 48, okt. 2009, p. 209-214.

“De berichtweigeraar. Over Een vrouw op de vlucht voor een bericht van David Grossman”.
In: HYPERLINK “http://www.dereactor.org” www.dereactor.org, 4 december 2009.

2010

Sporen van geloof.
Kampen/Kapellen, Klement/Pelckmans, 2010.

“De berichtweigeraar. Over Een vrouw op de vlucht voor een bericht van David Grossman”.
In: De Leeswolf, jrg. 16 nr. 2, maart 2010, p. 96-97.

“Thanatopolitiek”.
In: Streven, jrg. 77 nr. 5, mei 2010, p. 399-407.

“De ondraaglijke lichtheid van de politiek. Over Het land is moe van Tony Judt”.
In: HYPERLINK “http://www.dereactor.org” www.dereactor.org, 9 juni 2010.

“De ondraaglijke lichtheid van de politiek. Over Het land is moe van Tony Judt”.
In: HYPERLINK “http://www.globalinfo.nl” www.globalinfo.nl, 17 juni 2010.

“Uit de letterbak der herinneringen: Amerika van a tot z”.
In: HYPERLINK “http://www.depapierenman.nl” www.depapierenman.nl, 22 juni 2010.

“Zwijgen in alle talen”.
In: De ‘plaats’ van de kunst. (Red. M. Verminck).
A&S Books, 2010, p. 93-95.

“Uit de letterbak der herinneringen: Amerika van a tot z”.
In: DW&B, jrg. 155, juni 2010, p. 389-397.

“Politiek en geschiedenis”.
In: Hannah Arendt en de geschiedschrijving. Een controverse.
Budel, Damon, 2010, p. 35-73.

“De vriend, metgezel en deelgenoot”.
In: De Leeswolf, jrg. 16 nr. 6, september 2010, p. 439-441.

“Claude Lanzmann: Shoah”.
In: HYPERLINK “http://www.humanistischecanon.nl/auschwitz” www.humanistischecanon.nl/auschwitz, 20 oktober 2010.

“Als de klokken zwijgen. Over Stil de tijd van Joke J. Hermsen”.
In: Ons Erfdeel, 53ste jrg. nr. 4, november 2010, p. 175-176.

“In vrijheid en gelijkheid: Democratie en de onmisbaarheid van de politiek”.
In: De Leeswolf, jrg. 16 nr. 8, november 2010, p. 605-607.

2011

Sporen van geloof.
Klement/Pelckmans, 2011, 2de druk.

Een hart voor de wereld: Zeven vrouwenportretten.
Klement/Pelckmans, 2011.

“Europa verliest geloof in onmogelijke gebeurtenissen”.
In: Tertio, jrg. 11, 16 maart 2011, p. 14-15.

“Wij, nieuwkomers. Arendt over nataliteit”.
In: Wijsgerig Perspectief, jrg. 51, nr. 1, 2011, p. 32-39.

“Weten we nog wat politiek is?”.
In: DeWereldMorgen, 10 maart 2011.

“Corpus met overgewicht. Over De begraafplaats van Praag van Umberto Eco”.
In: HYPERLINK “http://www.dereactor.org”www.dereactor.org, 25 mei 2011.

“Europa verliest geloof in het onmogelijke”.
In: VolZin, jrg. 10, nr. 11, 27 mei 2011, p. 26-29.

“Het geheim van de literatuur”.
In: De Uil van Minerva, jrg. 24, juni 2011, p. 57-70.

“Monotheïsme als kennisprobleem: Over Goden breken van Marc De Kesel”.
In: Filosofie, jrg. 21 nr. 4, augustus 2011, p. 2-4.

“Tony Judt: De geheugenhut”.
In: De Leeswolf, jrg. 17 nr. 6, 2011, p. 466.

“L’énigme (d’) Oedipe”.
In: Oedipe. La Monnaie, 2011, p. 71-76.

“Het raadsel (van) Oedipus”.
In: Oedipe. De Munt, 2011, p. 77-82.

“Giorgio Agamben: Naaktheden”.
In: De Leeswolf, jrg. 17 nr. 8, 2011, p. 604-605.

“Een traditie van vragen. Over Niet voor de winst van Martha Nussbaum”.
In: De Leeswolf, jrg. 17 nr. 8, 2011, p. 617-618.

2012

“De clown van links. Over Eerst als tragedie, dan als klucht van Slavoj Zizek”.
In: HYPERLINK “http://www.dereactor.org” www.dereactor.org, 18 januari 2012.

“Open brief aan Peter Mertens: ‘Laat ons het socialisme opnieuw uitvinden’”.
In: DeWereldMorgen, 17 februari 2012.

“Tony Judt & Timothy Snyder: Denken over de twintigste eeuw”.
In: De Leeswolf, jrg. 18 nr. 1, 2012, p. 58-59.

“Piet Joostens: Over de vriend”.
In: De Leeswolf, jrg. 18 nr. 3, 2012, p. 182.

“Open brief aan Peter Mertens: ‘Laat ons het socialisme opnieuw uitvinden’”.
In: Aarde-Werk-Brief, lente 2012, p. 27-29.

“’God is geen pluchen zetel.’ Het kritisch potentieel van het christendom”.
In: De Leeswolf, jrg. 18 nr. 4, 2012, p. 250-252.

Hannah Arendt, Denken.
(Ingeleid en vertaald door D. De Schutter & R. Peeters.)
Klement/Pelckmans, 2012.

“Reizen om te lezen: De verdeelde staat van Amerika. Over Reizen zonder John van Geert Mak”.
In: HYPERLINK “http://www.dereactor.org” www.dereactor.org, 3 oktober 2012.

“Ontwricht: over Hannah Arendt”.
In: Filosofie, jrg. 22 nr. 5, 2012, p. 29-33.

“Gerard Visser: Water dat zich laat oversteken”.
In: De Leeswolf, jrg. 18 nr. 7, 2012, p. 477.

2013

Hannah Arendt, Denken.
(Ingeleid en vertaald door D. De Schutter & R. Peeters.)
Klement/Pelckmans, 2013, 2de druk.

“Het lot van de titel. Over De kinderjaren van Jezus van John M. Coetzee”.
In: De Leeswolf, jrg. 19 nr. 3, 2013, p. 154-155.

“Theo de Boer & Ger Groot: Religie zonder God”.
In: De Leeswolf, jrg. 19 nr. 3, 2013, p. 190-191.

“Marc De Kesel: Auschwitz mon amour”.
In: Filosofie, jrg. 23 nr. 2, 2013, p. 61-62.

“Waar begint de ethiek? Over Leven is een kunst van Paul Van Tongeren”.
In: De Leeswolf, jrg. 19 nr. 4, 2013, p. 256-257.

Hannah Arendt, Denken.
(Ingeleid en vertaald door D. De Schutter & R. Peeters.)
Klement/Pelckmans, 2013, 3de druk.

“Liefde voor Saddam Hoessein: Over Over de liefde van Luc Ferry”.
In: De Leeswolf, jrg. 19 nr. 6, 2013, p. 404.

“Jacques Derrida: Kracht van wet”.
In: De Leeswolf, jrg. 19 nr. 6, 2013, p. 405.

“Clémence ou népotisme?”.
In: La Clemenza di Tito. La Monnaie, 2013, p. 71-76.

“Clementie of nepotisme?”.
In: La Clemenza di Tito. De Munt, 2013, p. 77-82.

“De afgrond van het weten”.
In: Sophocles, Oedipus heerst. (Vert. Ben Schomakers.)
Klement, 2013, p. 273-288.

“De banaliteit van het Estse kwaad: Over Als de duiven verdwijnen van Sofi Oksanen”.
In: De Leeswolf, jrg. 19 nr. 9, 2013, p. 585-586.

2014

“Het verhaal van een ontgroening. Over Butcher’s Crossing van John Williams”.
In: HYPERLINK “http://www.dereactor.org” www.dereactor.org, 14 januari 2014.

Hannah Arendt, Denken.
(Ingeleid en vertaald door D. De Schutter & R. Peeters.)
Klement/Pelckmans, 2014, 4de druk.

“Land met hersenbeschadiging. Over Een Russische geschiedenis van Ljoedmila Oelitskaja”.
In: HYPERLINK “http://www.dereactor.org” www.dereactor.org, 24 februari 2014.

“’Geweten’ van Jos de Haes”.
In: HYPERLINK “http://www.dbnl.org” www.dbnl.org: Een gedicht belicht, maart 2014.

Hannah Arendt, Totalitarisme.
(Inleiding en vertaling door R. Peeters & D. De Schutter).
Amsterdam, Boom, 2014, 2de druk.

“Een experiment van Goethe. Over Wilhelm Meisters leerjaren van Johann Wolfgang Goethe”.
In: HYPERLINK “http://www.dereactor.org” www.dereactor.org, 30 april 2014.

“Hechtingen. Over Tegen het vergeten van Hans Faverey”.
In: Poëziekrant, jrg. 28, mei-juni 2014, p. 42-45.

Hannah Arendt, Willen.
(Ingeleid en vertaald door D. De Schutter en R. Peeters.)
Klement/Pelckmans, 2014.

“Filosofie als geruststelling. Over Kairos van Joke J. Hermsen”.
In: HYPERLINK “http://www.dereactor.org” www.dereactor.org, 10 juni 2014.

“De profeet van Frankfurt. Over Negatieve dialectiek van Theodor W. Adorno”.
In: HYPERLINK “http://www.dereactor.org” www.dereactor.org, 30 augustus 2014.

“Diasporic Remarks”.
In: See under: Shoah. (Ed. M. De Kesel, B. Siertsema, K. Szurmiak.)
Leiden/Boston, Brill, 2014, p. 115-125.

“De droom van een verhevene. Over Augustus van John Williams ”.
In: HYPERLINK “http://www.dereactor.org” www.dereactor.org, 11 september 2014

Het catastrofale: Essay over de eindigheid.
Klement/Pelckmans, 2014.

“Een tweede dertigjarige oorlog? Over Alleen de wolken. Cultuur en crisis in het Westen 1918-1938 van Philipp Blom”.
In: HYPERLINK “http://www.dereactor.org” www.dereactor.org, 17 januari 2015

“Job in Berlijn. Over Berlijn Alexanderplatz. Het verhaal van Franz Biberkopf van Alfred Döblin”.
In: HYPERLINK “http://www.dereactor.org” www.dereactor.org, 13 mei 2015

Hannah Arendt: Politiek denker
Klement, 2015.

Martin Heidegger – een apologie
Klement, 2015.

“Oneigentijdse beschouwingen van Thomas Mann. Over Jozef en zijn broers van Thomas Mann”
In: HYPERLINK “http://www.dereactor.org” www.dereactor.org, 10 oktober 2015

“Autorittijd. Over Autoriteit van Paul Verhaeghe”. In: www.dereactor.org, 19 november 2015.

“Blinde bewondering. Over Hans Faverey en de liefde van Jan Oegema”. In: www.dereactor.org, 5 december 2015.

“De toekomst: de tijd van het vertalen”. In: Een ethiek van de vertaling. (Red. H. Bloemen & W. Segers.) INNIPublishers, 2015, p. 41-46.

“Het belang van handelen in een wereld van arbeid en werken”. In: Kinder- en Jeugdpsychotherapie, 2015, jrg. 42, nr. 3, p. 32-43.

“Hans Groenewegen: De lezer van poëzie en mystiek”. In: www.dereactor.org, 24 april 2016.

“De doem van arbeid”. In: Ast. Tielt, Lannoo, 2016, p. 41-44.

“Penelope Fitzgerald: De blauwe bloem”. In: www.dereactor.org, 21 mei 2016.

“Het ware verhaal van de filofolie. Over De zevende functie van de taal van Laurent Binet”. In: www.dereactor.org, 3 juni 2016.

“Hannah Arendt: Ich selbst, auch ich tanze. Die Gedichte”. In: www.dereactor.org, 23 juni 2016.

“De desincorporatie van de macht. Over Wat is politiek? van Claude Lefort”. In: www.dereactor.org, 5 oktober 2016.

                     

Hannah Arendt, Willen. (Ingeleid en vertaald door D. De Schutter en R. Peeters.) Klement/Pelckmans, 2016, 2de druk.

“Het nieuwe komt uit het verleden”. In: Groniek, najaar 2016, nr. 210, p. 67-73.

Hannah Arendt, Oordelen. (Ingeleid en vertaald door D. De Schutter en R. Peeters.) Klement, 2016.

Hannah Arendt: Politiek denker. Klement/Pelckmans, 2016, 4de druk.

“Wouter Weijers: Jerusalem, Jerusalem: Herinneren en vergeten in het werk van Anselm Kiefer en Gerhard Richter”. In: www.dereactor.org, 12 januari 2017.

“De wreedheid van nullen. Over De melancholie van het verzet van Laszlo Krasznahorkai”. In: www.knack.be, 13 januari 2017.

“De wreedheid van nullen. Over De melancholie van het verzet van Laszlo Krasznahorkai”. In: www.dereactor.org, 14 februari 2017.

Hannah Arendt, Totalitarisme. (Inleiding en vertaling door R. Peeters & D. De Schutter). Amsterdam, Boom, 2017, 3de druk.

“Woede noch vergeving. Over Woede en vergeving van Martha Nussbaum”. In: www.knack.be, 26 mei 2017.

“Woede noch vergeving. Over Woede en vergeving van Martha Nussbaum”. In: www.dereactor.org, 10 juni 2017.

“Pleidooi voor een behoudsgezinde ethiek. Over Drie vormen van weten van Herman De Dijn”. In: Ons Erfdeel, augustus 2017, p. 160-161.

“Un monde de mots”. In: Pinocchio. La Monnaie, 2017, p. 107-112.

“Een wereld van woorden”. In: Pinocchio. De Munt, 2017, p. 115-120.

“Concerto pour cerveau seul. Over Cahiers van Paul Valéry”. In: www.dereactor.org, 19 november 2017.

“De president treurt. Over Lincoln in de bardo van George Saunders”. In: www.knack.be, 20 december 2017.

“De verboden boom der kennis”. In: Speling, jrg. 69, 2017, nr. 4, p. 32-36.

“De president treurt. Over Lincoln in de bardo van George Saunders”. In: www.dereactor.org, 27 december 2017.

Hannah Arendt, Totalitarisme. (Inleiding en vertaling door R. Peeters & D. De Schutter). Amsterdam, Boom, 2018, 4de druk.

Hannah Arendt, Het waagstuk van de politiek.

(Ingeleid en vertaald door D. De Schutter en R. Peeters). Klement, 2018.

 

Zo andersom is alles misschien. Gent, PoëzieCentrum, 2018.

Hannah Arendt, Het waagstuk van de politiek. (Ingeleid en vertaald door D. De Schutter en R. Peeters).  Klement, 2018, 2de druk.

“Filosofie als wetenschap – de droom is uitgedroomd. Over De crisis van de Europese wetenschappen en de transcendentale fenomenologie van Edmund Husserl”. In: www.knack.be, 11 oktober 2018.

“De droom van een nieuwe rationaliteit. Over De crisis van de Europese wetenschappen en de transcendentale fenomenologie van Edmund Husserl”. In: www.dereactor.org, 31 oktober 2018.

Hannah Arendt: Politiek denker. Klement/Pelckmans, 2016, 5de druk.

“Explosieve stof: Nietzsche en Wagner, de vrouwen en de nationaalsocialisten. Over Ik ben dynamiet van Sue Prideaux”. In: www.knack.be, 4 januari 2019.

“Vermeersch, de filosoof die weet”. In: De Standaard, 29 januari 2019.

“’Er is wereld te veel om door haar keel’. Over Vleugel van Rudy Vandenborre”. In: Poëziekrant, jrg. 43, januari 2019, p. 29.

“…en wij zijn de naschokken. Over Ik ben dynamiet. Het leven van Nietzsche van Sue Prideaux”. In: www.dereactor.org, 11 februari 2019.

“De wonderen van Damiaan”.

In: Damiaan Vandaag, april 2019.

“Een gedachtewisseling met Antoon Van den Braembussche”.

In: Filosofie, jrg. 29 nr.3, 2019, p. 4-7.

“Nee, Michiel Vos, Trump is geen feest van de democratie”. In: DeWereldMorgen, 21 juni 2019.

“Seculier en totalitair. Over Het onbenoembare heden van Roberto Calasso”. In: www.dereactor.org, 13 oktober 2019.

“De hand van Damiaan”. In: DamiaanMagazine, 2019, p. 8-11.

“Pluraliteit als wet van de aarde”. In: Speling, jrg. 71, 2019, nr. 4, p. 22-27.

 

“Zigzaggen tussen Parijs en Londen. Over De man in de rode mantel van Julian Barnes”. In: www.dereactor.org, 21 januari 2020.

“Corona – Een gedicht”. In: iFilosofie, nr. 49, april 2020.

“Bressen in de tijd. Over De kunst van het vergeten van Stéphane Symons”. In: www.dereactor.org, 15 mei 2020.

“De Sloveense filosoof Slavoj Zizek pent zijn gedachten over het coronavirus neer. Over Pandemie van Slavoj Zizek”. In: www.knack.be, 8 juni 2020.

“Aandacht voor Hannah Arendt”.

In: De Nieuwe Gemeenschap, juni 2020, p. 8.

“Van de wijs. Over Pandemie van Slavoj Zizek”.

In: www.dereactor.org, 28 juni 2020.

“Rüdiger Safranski’s biografie van de Duitse dichter Friedrich Hölderlin”. In: www.knack.be, 8 juli 2020.

“Hölderlin, de noodlottige. Over Hölderlin van Rüdiger Safranski”. In: www.dereactor.org, 27 juli 2020.

 

Heidegger. (Elementair Deeltje 69.) Singel Uitgeverijen, 2020.

Hannah Arendt: Politiek denker. Klement/Pelckmans, 2020, 6de druk.

“Na ons de zonvloed. Over Vuur van Ignaas Devisch”. In: www.dereactor.org, 2 maart 2021.

“Ontketende generaties”. In: Wijsgerig Perspectief, jrg. 61, 2021, nr. 1, p. 16-23.

Hannah Arendt, Het leven van de geest. (Ingeleid en vertaald door D. De Schutter en R. Peeters). Ten Have, 2021.

“De lessen van Corona”. In: DeWereldMorgen, 14 april 2021.

Hannah Arendt/Susan Sontag, Walter Benjamin. In het teken van Saturnus. (Ingeleid en vertaald door D. De Schutter en R. Peeters). Octavo, 2021.

“Filantropie als politiek”. In: De Sprokkel, zomer 2021, p. 9.

“Orwells puinhoop. Over Tegen totalitarisme van George Orwell”. In: www.dereactor.org, 15 augustus 2021.

“Hannah Arendt in essentie”. In: Hannah Arendt Ingekleurd. Uitgeverij ASP, 2021, p. 31-51.

“Van pogrom tot shoah. Over Antisemitisme van Hannah Arendt”. In: www.dereactor.org, 31 oktober 2021.

Wondewoorden. Gent, PoëzieCentrum, 2021.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.