publicaties

1983

“Filosofie en deconstructie”.
In: Jeugd en Cultuur, jrg. XXVII (1982-1983), p. 364-377.

“A Study of Metaphor and Metonymy in Lacan”.
In: Auslegung, Volume X, 1983, p. 65-74.

1985

“De utopie van het schrift. Over Flying to nowhere van John Fuller”.
In: Streven, jrg. 52, juli 1985, p. 799-805.

“Werner Marx: Gibt es auf Erden ein Mass?”.
In: Tijdschrift voor Filosofie, jrg. 47, 1985, p. 669-670.

“Katharina Bohrmann: Die Welt als Verhältnis”.
In: Tijdschrift voor Filosofie, jrg. 47, 1985, p. 686-687.

1986

“Heidegger en de vraag naar de waarheid”.
In: Tijdschrift voor Filosofie, jrg. 48, 1986, p. 98-107.

“Filozofie en schrift. Over Jacques Derrida van Samuel IJsseling”.
In: SdL, nr. 1773, 3/5/1986.

“Met de Argo naar Albion. Over Engels kwintet van Hugo Roeffaers”.
In: SdL, nr. 1795, 4/10/1986.

“Otto Pöggeler: Die Frage nach der Kunst”.
In: Tijdschrift voor Filosofie, jrg. 48, 1986, p. 656-657.

1987

“Deconstructie en literatuurtheorie”.
In: Restant, XV, 1987, p. 143-151.

“De weerloosheid van William Gaddis. Een lectuur van Carpenter’s Gothic”.
In: Kultuurleven, jrg. 54, 1987, nr. 5, 453-462.

“Een scène voor het geringe: Heidegger over politiek”.
In: Pi, jrg. 6, 1987, nr. 4, p. 60-68.

“Het jawel en het jawee van Joyce. Over Ulysse gramophone van Jacques Derrida”.
In: Knack, jrg. 17, 1987, nr. 41, p. 227-229.

“F.W. von Herrmann: Subjekt und Dasein”.
In: Tijdschrift voor Filosofie, jrg. 49, 1987, p. 323.

“Walter Biemel: Zeitigung und Romanstruktur”.
In: Tijdschrift voor Filosofie, jrg. 49, 1987, p. 351.

“Manfred Frank: Das individuelle Allgemeine”.
In: Tijdschrift voor Filosofie, jrg. 49, 1987, p. 516-517.

“Jean-François Lyotard: La faculté de juger”.
In: Tijdschrift voor Filosofie, jrg. 49, 1987, p. 534-535.

“Gilles Deleuze: Foucault”.
In: Tijdschrift voor Filosofie, jrg. 49, 1987, p. 692-693.

1988

“De nieuwe Sovjets. Over Perestrojka van Michail Gorbatsjov”.
In: Sic, nr. 1, 23/2/1988.

In het licht van de letter: Zes oefeningen in deconstructie.
(Red. H. Servotte, L. Verbeeck & D. De Schutter).
Leuven, Peeters, 1988.

“Gemaskerd vorder ik. Meditaties bij ‘Anonymiad’ van John Barth”.
In: In het licht van de letter, p. 13-40.

“H.W. Petzet, Martin Heidegger-Erich Kästner Briefwechsel”.
In: Tijdschrift voor Filosofie, jrg. 50, 1988, p. 163-164.

“Heideggers filosofie van de transcendentie”.
In: Tijdschrift voor Filosofie, jrg. 50, 1988, p. 453-491.

“Heidegger naar maat. Over Heidegger et le nazisme van Victor Farias”.
In: SdL, nr. 1866, 13/2/1988.

“It’s all so boring. Over The Rules of Attraction van Bret Easton Ellis”.
In: Sic, nr. 4, 5/4, 1988.

“Geen plaats voor Anna Karenina in de filozofie. Over Over de mens van Samuel IJsseling”.
In: SdL, nr. 1879, 14/5/1988.

“De kleren van de keizer. Over Werken aan de schijn van Philippe Perrot”.
In: Sic, nr. 9, 14/6/1988.

1989

“Een eredoctoraat voor Jacques Derrida”.
In: De Standaard, 2 & 3/2/1989.

“In what light remains / In het weinige licht dat rest. Over postmoderne literatuur”.
In: Restant, XVII, 1989, p. 543-557.

“Inauthenticity: A Retrieval”.
In: Etudes phénoménologiques, 1989, p. 163-187.

“Words like stones”. In: (Dis)continuities: Essays on Paul de Man.
(Ed. L. Herman, K. Humbeeck, G. Lernout). Amsterdam, Rodopi, 1989, p. 99-110.

“Grenzen van de verantwoordelijkheid. Over De tijd en de ander en De plaatsvervanging van Emmanuel Levinas”.
In: SdL, nr. 1946, 26/8/1989.

“Martin Heidegger is een monument”.
In: SdL, nr. 1950, 23/9/1989.

“Dieter Henrich: Der Gang des Andenkens”.
In: Tijdschrift voor Filosofie, jrg. 51, 1989, p. 549-550.

“Derrida over Husserl. Over De stem en het fenomeen van Jacques Derrida”.
In: SdL, nr. 1960, 2/12/1989.

“Patrick Vandermeersch: Passie en beschouwing”.
In: Tijdschrift voor Filosofie, jrg. 51, 1989, p. 720-721.

“De afgrond is geduldig voor onwrikbaren. Over de poëzie van Karel Sergen”.
In: Leuvense Letters, jrg. 5, 1989, nr. 3, p. 40-47.

“Ludo Abicht: Brood rozen en utopie”.
In: Tijdschrift voor Filosofie, jrg. 51, 1989, p. 727.

1990

“De smart van de schijn: over Heideggers filosofie van de kunst”.
In: Bijdragen, jrg. 51, 1990, p. 38-67.

“De roman. Of het gevecht met de duivel”.
In: Wijsgerig Perspectief, jrg. 31, 1990, nr. 5, p. 139-142.

“Peripatetisch slenteren. Over De glans der dingen van Bart Verschaffel”.
In: SdL, nr. 1971, 17/2/1990.

“Tegen de neoliberale idee. Over Socialisme in de moderniteit van Koen Raes”.
In: SdL, nr. 1982, 5/5/1990.

“Is psychologie een wetenschap? Over Genealogie als kritiek van Rudi Visker”.
In: SdL, nr. 2004, 6/10/1990.

“Wat doet de spiegel? Over Mimesis van Samuel IJsseling”.
In: Kunst en Cultuur, dec. 1990, p. 18.

1991

“Bewondering voor Benjamin”.
In: “Periodiek Gelezen”, De Standaard, 4/1/1991.

“Philippe Lacoue-Labarthe: Typography”.
In: Tijdschrift voor Filosofie, jrg. 53, 1991, p. 166-167.

“Ramp-zalig de as: een ethiek van de rouw”.
In: Tristes modernistes. (Ed. F. Mortier & H. Van den Enden).
Gent, Masereelfonds, 1991, p. 22-31.

“Jean-Luc Marion: Réduction et donation”.
In: Tijdschrift voor Filosofie, jrg. 53, 1991, p. 364-366.

“Vermoedelijk portret van Frans Coopal. Over De Nachtwacht in het donker van Paul De Grauwe”.
In: Etcetera, jrg. 8, nr. 32, p. 3-5.

“Lacan en de filozofen. Over Psychoanalyse en filosofie van Philippe Van Haute”.
In: SdL, nr. 2021, 2/2/1991.

“Een monument voor wijlen de engel. Bij een gedicht van Erik Spinoy”.
In: Yang, jrg. 27, 1991/2-3, p. 91-94.

“Een etiek van de zelfvergetelheid. Over Humanisme van de andere mens van Emmanuel Levinas”.
In: SdL, nr. 2052, 7/9/1991.

“Marike Finlay: The Romantic Irony of Semiotics”.
In: Tijdschrift voor Filosofie, jrg. 53, 1991, p. 551-552.

“Op het ritme van afscheid”.
In: Duitse Kroniek, jrg. 41, 1991, nr. 1-4,  (Martin Heidegger 1889-1976), p. 83-92.

“George Steiner: Real Presences”.
In: Pi, okt. 1991, p. 229-230.

“Een denken van de improductiviteit”.
In: DW&B, jrg. 136, dec. 1991, p. 746-753.

1992

“Het feest van de vasten: Heidegger als hongerkunstenaar”.
In: Tmesis 1, 1992, p. 93-127.

“The Parergonality of Reading”.
In: Die Aufgabe des Lesers / On the Ethics of Reading.
(Hsgb. L. Verbeeck & B. Philipsen). Leuven, Peeters, 1992, p. 115-133.

“De Franse filosofie na 1980”.
In: Cultuurwetenschappen in beweging 1980-1990.
(Red. Th. Venckeleer & W. Verbeke). Leuven/Antwerpen, 1992, p. 57-67.

“Wonen met Heidegger. Over Wonen: Architektuur in het denken van Martin Heidegger van Jacques De Visscher en over Denken, bouwen, wonen van Martin Heidegger”.
In: SdL, nr. 2075, 15/2/1992.

“Jos de Mul: Het romantische verlangen”.
In: Archis, 10/1992, p. 56.

“Een ethiek van de eindigheid. Over Deconstructie en ethiek”.
In: Filosofie-Magazine, jrg. 1, 1992, nr. 2, p. 42-43.

1993

“De grens als opgave: Derrida over het einde van de filosofie”.
In: Streven, jrg. 60, feb. 1993, p. 148-156.

“Een politiek van de aarde”.
In: Provincialismen / Ontworteling. (Red. B. Verschaffel & M. Verminck).
Amsterdam / Leuven, Meulenhoff / Kritak, 1993, p. 151-163.

“Eine Politik der Erde”.
In: Provinzialismus / Entwurzelung. (Hsgb. B. Verschaffel & M. Verminck).
Köln, Dinter, 1993, p. 114-122.

“Hegel en de ironie van het stoffelijke”.
In: De vele gezichten van de filosofie. (Red. B. Raymaekers).
U.P. Leuven, 1993, p. 186-190.

“De gelatenheid van de linkerhand”.
In: Nexus, 1993, nr. 6, p. 44-58.

“Le plat pays qui est le sien. Over Gebroken orde van Leo Apostel”.
In: Tmesis 3, 1993, p. 124-128.

“Friedrich Hölderlin”.
In: Filosofie-Magazine, jrg. 2, 1993, nr. 6, p. 31.

“Kees Vuyk: De esthetisering van het wereldbeeld”.
In: Archis, 12/1993, p. 88-89.

1994

De plek van afscheid: Opstellen over kunst.
Kapellen, Pelckmans, 1994.

“Till life do us part: Nicholas Mosley’s Hopeful Monsters”.
In: Acknowledged Legislators: Essays on English Literature in Honour of Herman Servotte.
(Ed. O. de Graef a.o.). Kapellen, Pelckmans, 1994, p. 292-308.

“’Genealogie’ van Jos de Haes”.
In: Filosofie-Magazine, jrg. 3, 1994, nr. 2, p. 27.

“Caroline van Eck: Organicism in nineteenth-century Architecture”.
In: Archis, 11/1994, p. 88-89.

1995

“De wording van een filosofe. Over Vita Activa en Tussen verleden en toekomst van Hannah Arendt”.
In: Filosofie-Magazine, jrg. 4, 1995, nr. 2, p. 42-45.

“Revolting Revolution: On John Banville’s Doctor Copernicus”.
In: Sense and Transcendence: Essays in Honour of Herman Servotte.
(Ed. O. de Graef a.o.). U.P. Leuven, 1995, p. 141-161.

“Philippe Lacoue-Labarthe over het verdwijnen van de politiek”.
In: De Marges van de Macht. Filosofie en politiek in Frankrijk: 1981-1995.
(Red. R. Devos & L. Vanmarcke). U.P. Leuven, 1995, p. 181-189.

“Een kultuur van het verschil”.
In: De Standaard, 11/10/1995.

1996

“The Presence of Mies”.
In: Archis, 1/1996, p. 86-87.

Jacques Derrida, Geweld en metafysica: Essay over het denken van Emmanuel Levinas.
(Ingeleid en vertaald door D. De Schutter).
Kampen, Kok Agora/Kapellen, Pelckmans, 1996.

“Lieven De Cauter: Archeologie van de kick”.
In: Archis, 4/1996, p. 90-91.

“Kees Vuyk: De treurnis blijft”.
In: Archis, 9/1996, p. 90-91.

“De diepte als inspiratie. Over Oog en geest van Maurice Merleau-Ponty”.
In: Filosofie-Magazine, jrg. 5, 1996, nr. 8, p. 48.

“’Waarop, verheven, niets gebeurt.’ Over Fratsen van Erik Spinoy”.
In: DW&B, jrg. 141, okt. 1996, p. 643-648.

“Een pleidooi voor verbastering. Over The Moor’s Last Sigh van Salman Rushdie”.
In: Hermes, okt. 1996, p. 24-25.

“Het ketterse begin”.
In: Mens en Recht. (Liber Amicorum Jan M. Broekman). (Ed. F. Fleerackers).
Leuven, Peeters, 1996, p. 119-132.

1997

“Dirk Lauwaert: artikels”.
In: Archis, 6/1997, p. 92.

“Koenraad Geldof & Rudi Laermans: Sluipwegen van het denken. Over Michel de Certeau”.
In: Tijdschrift voor Filosofie, jrg. 59, 1997, p. 361-362.

1998

“’Etre impunément trahi’: Literairkritische bedenkingen bij enkele regels uit Lacans ethiek”.
In: Psychoanalytische Perspektieven, 1998, nr. 34/35, p. 161-172.

Opgave van het proza. Over Hegel, Heidegger en de ethiek van het lezen.
Leuven, Peeters, 1998.

“Zich zeggen. Hans Faverey bij benadering”.
In: Spiegel der Letteren, jrg. 40, 1998, p. 187-198.

“Er was eens arbeid…Over De terreur van de economie van Viviane Forrester”.
In: Hermes, april 1998, p. 14-15.

“Alleen een god kan ons redden”.
In: De uil van Minerva, vol. 15, 1998, p. 27-40.

“Karsten Harries: The Ethical Function of Architecture”.
In: Archis, 8/1998, p. 88-89.

“Heidegger en de metafysica. Over Inleiding in de metafysica van Martin Heidegger”.
In: De uil van Minerva, vol. 14, 1998, p. 269-272.

1999

Hannah Arendt, Politiek in donkere tijden: Essays over vrijheid en vriendschap.
(Ingeleid en vertaald door R. Peeters & D. De Schutter).
Amsterdam, Boom, 1999.

“Frank Vande Veire: De geplooide voorstelling”.
In: Archis, 6/1999, p. 89-90.

2000

“Jacques Derrida”. In: Filosofen van deze tijd.
(Ed. M. Doorman & H. Pott). Amsterdam, Bert Bakker, 2000, p. 248-260.

“Heideggers tocht door de woestijn”.
In: Parmentier, jrg. 10, nr. 1 / 2, p. 3-15.

“Vertalen is een getuigenis afleggen”.
In: Filter, jrg. 7, nr. 2, p. 30-37.

“Zarathustra’s Yes and Woe: Nietzsche, Celan and Eckhart on the Death of God”.
In: Flight of the Gods. (Ed. I. Bulhof & L. ten Kate).
New York, Fordam U.P., 2000, p. 121-143.

“Eigenheid en eindigheid: over Heidegger, Arendt en Taylor”.
In: Gevoel zonder grenzen. (Red. Th. de Wit).
Kampen, Gooi & Sticht, 2000, p. 41-53.

“Tussen waan en zin”.
In: Psychiatrie & Poëzie, 2000, p. 53-68.

“Het chromosoom als runeteken. Over Regels voor het mensenpark van Peter Sloterdijk”.
In: De FET-Cultuur, 24/5/2000, jrg. 3, nr. 107, p. 26.

“De denker en de domoor. Over Het Thracische meisje en de professionele denker van Jacques Taminiaux”.
In: De FET-Tijd, 16/9/2000, p. 7.

“Heimelijkheden. Over Eclipse van John Banville”.
In: De FET-Cultuur, 15/11/2000, jrg. 3, nr. 128, p. 22.

“Over politiek en hysterie. Over Media-Tijd van Peter Sloterdijk”.
In: Hermes, herfst 2000, p. 20-21.

2001

“Geen nieuws van het front. Over Patricia Barker’s Regeneration-Trilogy”.
In: Onverwerkt Europa. Jaarboek voor Literatuurwetenschap 1 (2001), p. 24-33.

“De ijkmeester van het immense. Over Nietzsche van Rüdiger Safranski”.
In: De FET-Cultuur, 14/2/2001, jrg. 4, nr. 141, p. 25.

“Woorden voor het massagraf. Over LTI van Victor Klemperer”.
In: De FET-Tijd, 3/3/2001, p. 10.

“Het vel van een schrijver. Over Mijn tweede huid van Erwin Mortier”.
In: Hermes, lente 2001, p.24.

“’Ter vervolmaking van het nieuwe Vlaanderen’. Over Het Vlaams Blok in elk van ons van Manu Claeys”.
In: De Witte Raaf, nr. 91, mei-juni 2001, p. 23.

“De geschiedenis van Kaïn. Over Het kwaad van Rüdiger Safranski”.
In: De FET-Cultuur, 10/10/2001, jrg. 4, nr. 172, p. 22.

“Requiem voor een pottenbakker. Over Het schijnbestaan van José Saramago”.
In: De FET-Cultuur, 31/10/2001, jrg. 4, nr. 175, p. 20.

“WWW en Φ. Over Internet van Gordon Graham”.
In: Hermes, herfst 2001, p. 24.

“’Ter vervolmaking van het nieuwe Vlaanderen’. Over Het Vlaams Blok in elk van ons van Manu Claeys”.
In: Diogene(s) 2, 2001, p. 60-62.

2002

“Geboortes, omwentelingen”. In: Hannah Arendt. Vita contemplativa versus vita activa.
(Red. A. Van den Braembussche & M. Weyembergh). Budel, Damon, 2002, p. 105-121.

“Niet zonder verhaal: over literatuur als weerstand”.
In: Verbeeldingen van de ander. (Red. B. Philipsen e.a.).
Budel, Damon, 2002, p. 133-152.

“De gekwelde woordenares: Hannah Arendt en de moedertaal”.
In: Nieuwzuid 7, 2002, p. 48-59.

“Reading: Snow Falling on a Bell”.
In: Studia Germanica Gandensia, 2002, nr. 1, p. 79-87.

“Vijandschap en politiek. Over Het begrip politiek van Carl Schmitt”.
In: De FET-Tijd, 13/4/2002, p. 12.

“Lichte kost. Over Vulkanisch verlangen van Michel Onfray”.
In: De FET-Tijd, 11/5/2002.

“De galeislaven van de lol. Over Gij zult gelukkig zijn! van Pascal Bruckner”.
In: De FET-Tijd, 22/6/2002.

“Een apologie voor de avant-garde. Over De komedie van de overeenkomsten van Arthur Danto”. In: De FET-Tijd, 26/10/2002, p. 11.
“Duitslands Titanic. Over In krabbengang van Günter Grass”.
In: Hermes, herfst 2002, p. 24.

2003

“De eeuw der duisternis. Over Herinnering aan het kwaad, bekoring van het goede van Tzvetan Todorov”.
In: De FET-Tijd, 11/1/2003.

“Het geweld van de verwondering”.
In: Op het tweede oog. Over het denken van Cornelis Verhoeven. (Red. B. Schomakers). Budel, Damon, 2003, p. 245-262.

“Woorden strikken”.
In: Bzzlletin: José Saramago, nr. 285, april 2003, p. 10-17.

“Filosofie na de dood van God. Over Vier ongemakkelijke filosofen van Ger Groot”.
In: De FET-Tijd, 28/6/2003, p. 9.

“Het bloeien van de bijl. Over Verzamelde gedichten van Paul Celan”.
In: De FET-Cultuur, 9/7/2003, jrg. 6, nr. 256, p. 18.

“’Weerhoud uw ziel’. Eros en Thanatos bij Christine D’haen”.
In: DW&B, jrg. 148, 2003, p. 652-658.

“Samenleving en Philia. In gesprek met Arendt en Derrida”.
In: De Uil van Minerva, vol. 19, 2003, p. 235-254.

“De onverbiddelijke 5 van de filosofie: Th. Mann, P. Hoexum, R. Bellens, E. Peeters, M. Merleau-Ponty”.
In: De Tijd,

2004

“De straf voor het onvergeeflijke”.
In: De Standaard, 2/1/2004.

“De kolossale kunst van Anselm Kiefer”.
In: DW&B, jrg. 149, 2004, p. 62-75.

“Een streep door de metafysica. Over Kritiek van de zuivere rede van Immanuel Kant”.
In: De Tijd, 10/4/2004.

“Een zeer grote speeldoos. Over Sferen van Peter Sloterdijk”.
In: De Tijd, 28/8/2004.

“Een roman over Walter Benjamin. Over De engel van de geschiedenis van Bruno Arpaia”.
In: De Tijd, 11/9/2004.

“Het geloof van een schrijver of De errata van José Saramago”.
In: Nieuwzuid 13, jrg. 4, p. 70-106.

“Het woord van Jacques Derrida (1930-2004)”.
In: De Tijd, 16/10/2004.

“In de naam van de vader. Over Het evangelie volgens Jezus Christus van José Saramago”.
In: Arcade, jrg. 2, 2004, nr. 3, p. 28.

“(On)telbaar. Over ‘JVHV’ van Erik Spinoy”.
In: ‘De waarheid waarover ik niets weet te zeggen’. (Red. R. Van den Brandt en B. Philipsen). Budel, Damon, 2004, p. 80-87.

“Zij die het tikken horen: over Arendt”.
In: De Tijd, 31/12/2004.

“Over globalisering. Enkele politiek-filosofische bedenkingen”.
In: De Aardrijkskunde, jrg. 28, 2004/2-3, p. 13-15.

“Een weerzien met de werkelijkheid”.
In: Beschouwelijkheid. ’s Hertogenbosch, 2004, p. 39-52.

“Het verdriet van Ierland. Over Reading in the Dark van Seamus Deane”.
In: Nieuwzuid 16, 2004, p. 158-165.

2005

“De onverbiddelijke 4 van de filosofie: M. Nussbaum, M. Foucault, P. Hadot, L. Svendsen”.
In: De Tijd, 29/1/2005.

“A zwart”.
In: DW&B, jrg. 150, 2005, “W. G. Sebald: kaddisj voor een literair archeoloog”, p. 73-76.

“Hoe eenvoud zijn raadsels vindt”.
In: Streven, jrg. 72, nr. 4, april 2005, p. 367-370.

Het ketterse begin: Arendt over de filosofie van het actieve leven.
Budel, Damon, 2005.

Hannah Arendt, Totalitarisme. (Inleiding en vertaling door R. Peeters & D. De Schutter).
Amsterdam, Boom, 2005.

“Politieke satire van José Saramago. Over De stad der zienden van José Saramago”.
In: De Tijd, 7/10/2005.

“Het gesprek met de doden. Over De tranen van de herinnering van Jürgen Pieters”.
In: De Tijd, 17/12/2005.

“Antigone in Duitsland”.
In: Nieuwzuid 18, jrg. 5, p. 118-124.

“De maat van een schaduw. Over Allerzielen van Cees Nooteboom”.
In: Nieuwzuid 20, jrg. 5, p. 34-47.

2006

“Het onmogelijke ervaren. Over Songs of Experience van Martin Jay”.
In: Karakter, nr. 13, 2006, p. 19-21.

“Een boreling zijn”.
In: Speling, 2006/1, p. 9-13.

“Literature as Resistance: Hannah Arendt on Storytelling”.
In: Theology and Literature: Rethinking Reader Responsibility.
(Ed. G. Ortiz & C. Joseph). New York, Palgrave, 2006, p. 215-231.

2007

“Ein Zögern vor der Geburt”.
In: Schloss-Geschichten. Edition Isele, 2007, p. 91-97.

De opdracht van de politiek. Hannah Arendt over totalitarisme en bureaucratie.
Budel, Damon, 2007.

“L’art colossal d’Anselm Kiefer”.
In: Bricoler la mémoire. Paris, Cerf, 2007, p. 103-117.

“Fundamentalisme als exponent van een eeuwenoude anti-politiek”.
In: Fundamentalisme face to face. (Red. I. Devisch & M. De Kesel).
Kampen, Klement, 2007, p. 74-89.

Hannah Arendt, Politiek in donkere tijden: Essays over vrijheid en vriendschap.
(Ingeleid en vertaald door R. Peeters & D. De Schutter).
Amsterdam, Boom, 2007, 2de druk.

“Kroniek van een strontocratie”.
In: Nieuwzuid 28, jrg. 7, p. 100-105.

2008

Hannah Arendt Cahier 1. (Red. D. De Schutter & R. Peeters).
Budel, Damon, 2008.

“Vriendschap en de zorg voor zichzelf: Arendt en Foucault”.
In: Hannah Arendt Cahier 1. Budel, Damon, 2008, p. 79-90.

“De gunst van het schone”.
In: Over schoonheid. (Red. M. Verminck). A&S Books, 2008, p. 31-45.

“’Laten we kinderen van Kafka zijn’: In memoriam Kamiel Vanhole (1954-2008)”.
In: Nieuwzuid 31, jrg. 8, 2008, p. 5-9.

“’… bleven de woorden ons in de keel steken…’: over kampliteratuur”.
In: Nieuwzuid 31, jrg. 8, 2008, p. 82-93.

2009

“De dodelijke tol van de spektakelmaatschappij”.
In: De Morgen, 26/1/2009, p. 14.

“Over-leven”.
In: Onheil, pijn, bloed. Voorstellingen van lijden. (Red. M. Verminck).
A&S Books, 2009, p. 201-203.

“Drama als hobby”.
In: BodyTalk, jrg. 3 nr. 33, juni 2009, p. 42-43.

“’Laten we kinderen van Kafka zijn’: In memoriam Kamiel Vanhole (1954-2008)”.
In: De Brakke Hond 103, 2009, p. 12-15.

“Geleerd door de tijd: ‘If I could tell you’ van W.H. Auden”.
In: Poëziekrant, jrg. 33, mei 2009, p. 63-65.

“Politiek en singulariteit: Enkele opmerkingen bij de Arendtlectuur van Rudi Visker”.
In: Ethische Perspectieven, jrg. 19, juni 2009, p. 181-189.

“De nieuwe wereld. Over De Amerikaanse toekomst van Simon Schama”.
In: HYPERLINK “http://www.dereactor.org” www.dereactor.org, 26 augustus 2009.

“Verwoesting als vaderland”.
In: Civis Mundi, jrg. 48, okt. 2009, p. 209-214.

“De berichtweigeraar. Over Een vrouw op de vlucht voor een bericht van David Grossman”.
In: HYPERLINK “http://www.dereactor.org” www.dereactor.org, 4 december 2009.

2010

Sporen van geloof.
Kampen/Kapellen, Klement/Pelckmans, 2010.

“De berichtweigeraar. Over Een vrouw op de vlucht voor een bericht van David Grossman”.
In: De Leeswolf, jrg. 16 nr. 2, maart 2010, p. 96-97.

“Thanatopolitiek”.
In: Streven, jrg. 77 nr. 5, mei 2010, p. 399-407.

“De ondraaglijke lichtheid van de politiek. Over Het land is moe van Tony Judt”.
In: HYPERLINK “http://www.dereactor.org” www.dereactor.org, 9 juni 2010.

“De ondraaglijke lichtheid van de politiek. Over Het land is moe van Tony Judt”.
In: HYPERLINK “http://www.globalinfo.nl” www.globalinfo.nl, 17 juni 2010.

“Uit de letterbak der herinneringen: Amerika van a tot z”.
In: HYPERLINK “http://www.depapierenman.nl” www.depapierenman.nl, 22 juni 2010.

“Zwijgen in alle talen”.
In: De ‘plaats’ van de kunst. (Red. M. Verminck).
A&S Books, 2010, p. 93-95.

“Uit de letterbak der herinneringen: Amerika van a tot z”.
In: DW&B, jrg. 155, juni 2010, p. 389-397.

“Politiek en geschiedenis”.
In: Hannah Arendt en de geschiedschrijving. Een controverse.
Budel, Damon, 2010, p. 35-73.

“De vriend, metgezel en deelgenoot”.
In: De Leeswolf, jrg. 16 nr. 6, september 2010, p. 439-441.

“Claude Lanzmann: Shoah”.
In: HYPERLINK “http://www.humanistischecanon.nl/auschwitz” www.humanistischecanon.nl/auschwitz, 20 oktober 2010.

“Als de klokken zwijgen. Over Stil de tijd van Joke J. Hermsen”.
In: Ons Erfdeel, 53ste jrg. nr. 4, november 2010, p. 175-176.

“In vrijheid en gelijkheid: Democratie en de onmisbaarheid van de politiek”.
In: De Leeswolf, jrg. 16 nr. 8, november 2010, p. 605-607.

2011

Sporen van geloof.
Klement/Pelckmans, 2011, 2de druk.

Een hart voor de wereld: Zeven vrouwenportretten.
Klement/Pelckmans, 2011.

“Europa verliest geloof in onmogelijke gebeurtenissen”.
In: Tertio, jrg. 11, 16 maart 2011, p. 14-15.

“Wij, nieuwkomers. Arendt over nataliteit”.
In: Wijsgerig Perspectief, jrg. 51, nr. 1, 2011, p. 32-39.

“Weten we nog wat politiek is?”.
In: DeWereldMorgen, 10 maart 2011.

“Corpus met overgewicht. Over De begraafplaats van Praag van Umberto Eco”.
In: HYPERLINK “http://www.dereactor.org”www.dereactor.org, 25 mei 2011.

“Europa verliest geloof in het onmogelijke”.
In: VolZin, jrg. 10, nr. 11, 27 mei 2011, p. 26-29.

“Het geheim van de literatuur”.
In: De Uil van Minerva, jrg. 24, juni 2011, p. 57-70.

“Monotheïsme als kennisprobleem: Over Goden breken van Marc De Kesel”.
In: Filosofie, jrg. 21 nr. 4, augustus 2011, p. 2-4.

“Tony Judt: De geheugenhut”.
In: De Leeswolf, jrg. 17 nr. 6, 2011, p. 466.

“L’énigme (d’) Oedipe”.
In: Oedipe. La Monnaie, 2011, p. 71-76.

“Het raadsel (van) Oedipus”.
In: Oedipe. De Munt, 2011, p. 77-82.

“Giorgio Agamben: Naaktheden”.
In: De Leeswolf, jrg. 17 nr. 8, 2011, p. 604-605.

“Een traditie van vragen. Over Niet voor de winst van Martha Nussbaum”.
In: De Leeswolf, jrg. 17 nr. 8, 2011, p. 617-618.

2012

“De clown van links. Over Eerst als tragedie, dan als klucht van Slavoj Zizek”.
In: HYPERLINK “http://www.dereactor.org” www.dereactor.org, 18 januari 2012.

“Open brief aan Peter Mertens: ‘Laat ons het socialisme opnieuw uitvinden’”.
In: DeWereldMorgen, 17 februari 2012.

“Tony Judt & Timothy Snyder: Denken over de twintigste eeuw”.
In: De Leeswolf, jrg. 18 nr. 1, 2012, p. 58-59.

“Piet Joostens: Over de vriend”.
In: De Leeswolf, jrg. 18 nr. 3, 2012, p. 182.

“Open brief aan Peter Mertens: ‘Laat ons het socialisme opnieuw uitvinden’”.
In: Aarde-Werk-Brief, lente 2012, p. 27-29.

“’God is geen pluchen zetel.’ Het kritisch potentieel van het christendom”.
In: De Leeswolf, jrg. 18 nr. 4, 2012, p. 250-252.

Hannah Arendt, Denken.
(Ingeleid en vertaald door D. De Schutter & R. Peeters.)
Klement/Pelckmans, 2012.

“Reizen om te lezen: De verdeelde staat van Amerika. Over Reizen zonder John van Geert Mak”.
In: HYPERLINK “http://www.dereactor.org” www.dereactor.org, 3 oktober 2012.

“Ontwricht: over Hannah Arendt”.
In: Filosofie, jrg. 22 nr. 5, 2012, p. 29-33.

“Gerard Visser: Water dat zich laat oversteken”.
In: De Leeswolf, jrg. 18 nr. 7, 2012, p. 477.

2013

Hannah Arendt, Denken.
(Ingeleid en vertaald door D. De Schutter & R. Peeters.)
Klement/Pelckmans, 2013, 2de druk.

“Het lot van de titel. Over De kinderjaren van Jezus van John M. Coetzee”.
In: De Leeswolf, jrg. 19 nr. 3, 2013, p. 154-155.

“Theo de Boer & Ger Groot: Religie zonder God”.
In: De Leeswolf, jrg. 19 nr. 3, 2013, p. 190-191.

“Marc De Kesel: Auschwitz mon amour”.
In: Filosofie, jrg. 23 nr. 2, 2013, p. 61-62.

“Waar begint de ethiek? Over Leven is een kunst van Paul Van Tongeren”.
In: De Leeswolf, jrg. 19 nr. 4, 2013, p. 256-257.

Hannah Arendt, Denken.
(Ingeleid en vertaald door D. De Schutter & R. Peeters.)
Klement/Pelckmans, 2013, 3de druk.

“Liefde voor Saddam Hoessein: Over Over de liefde van Luc Ferry”.
In: De Leeswolf, jrg. 19 nr. 6, 2013, p. 404.

“Jacques Derrida: Kracht van wet”.
In: De Leeswolf, jrg. 19 nr. 6, 2013, p. 405.

“Clémence ou népotisme?”.
In: La Clemenza di Tito. La Monnaie, 2013, p. 71-76.

“Clementie of nepotisme?”.
In: La Clemenza di Tito. De Munt, 2013, p. 77-82.

“De afgrond van het weten”.
In: Sophocles, Oedipus heerst. (Vert. Ben Schomakers.)
Klement, 2013, p. 273-288.

“De banaliteit van het Estse kwaad: Over Als de duiven verdwijnen van Sofi Oksanen”.
In: De Leeswolf, jrg. 19 nr. 9, 2013, p. 585-586.

2014

“Het verhaal van een ontgroening. Over Butcher’s Crossing van John Williams”.
In: HYPERLINK “http://www.dereactor.org” www.dereactor.org, 14 januari 2014.

Hannah Arendt, Denken.
(Ingeleid en vertaald door D. De Schutter & R. Peeters.)
Klement/Pelckmans, 2014, 4de druk.

“Land met hersenbeschadiging. Over Een Russische geschiedenis van Ljoedmila Oelitskaja”.
In: HYPERLINK “http://www.dereactor.org” www.dereactor.org, 24 februari 2014.

“’Geweten’ van Jos de Haes”.
In: HYPERLINK “http://www.dbnl.org” www.dbnl.org: Een gedicht belicht, maart 2014.

Hannah Arendt, Totalitarisme.
(Inleiding en vertaling door R. Peeters & D. De Schutter).
Amsterdam, Boom, 2014, 2de druk.

“Een experiment van Goethe. Over Wilhelm Meisters leerjaren van Johann Wolfgang Goethe”.
In: HYPERLINK “http://www.dereactor.org” www.dereactor.org, 30 april 2014.

“Hechtingen. Over Tegen het vergeten van Hans Faverey”.
In: Poëziekrant, jrg. 28, mei-juni 2014, p. 42-45.

Hannah Arendt, Willen.
(Ingeleid en vertaald door D. De Schutter en R. Peeters.)
Klement/Pelckmans, 2014.

“Filosofie als geruststelling. Over Kairos van Joke J. Hermsen”.
In: HYPERLINK “http://www.dereactor.org” www.dereactor.org, 10 juni 2014.

“De profeet van Frankfurt. Over Negatieve dialectiek van Theodor W. Adorno”.
In: HYPERLINK “http://www.dereactor.org” www.dereactor.org, 30 augustus 2014.

“Diasporic Remarks”.
In: See under: Shoah. (Ed. M. De Kesel, B. Siertsema, K. Szurmiak.)
Leiden/Boston, Brill, 2014, p. 115-125.

“De droom van een verhevene. Over Augustus van John Williams ”.
In: HYPERLINK “http://www.dereactor.org” www.dereactor.org, 11 september 2014

Het catastrofale: Essay over de eindigheid.
Klement/Pelckmans, 2014.

“Een tweede dertigjarige oorlog? Over Alleen de wolken. Cultuur en crisis in het Westen 1918-1938 van Philipp Blom”.
In: HYPERLINK “http://www.dereactor.org” www.dereactor.org, 17 januari 2015

“Job in Berlijn. Over Berlijn Alexanderplatz. Het verhaal van Franz Biberkopf van Alfred Döblin”.
In: HYPERLINK “http://www.dereactor.org” www.dereactor.org, 13 mei 2015

Hannah Arendt: Politiek denker
Klement, 2015.

Martin Heidegger – een apologie
Klement, 2015.

“Oneigentijdse beschouwingen van Thomas Mann. Over Jozef en zijn broers van Thomas Mann”
In: HYPERLINK “http://www.dereactor.org” www.dereactor.org, 10 oktober 2015

“Autorittijd. Over Autoriteit van Paul Verhaeghe”. In: www.dereactor.org, 19 november 2015.

“Blinde bewondering. Over Hans Faverey en de liefde van Jan Oegema”. In: www.dereactor.org, 5 december 2015.

“De toekomst: de tijd van het vertalen”. In: Een ethiek van de vertaling. (Red. H. Bloemen & W. Segers.) INNIPublishers, 2015, p. 41-46.

“Het belang van handelen in een wereld van arbeid en werken”. In: Kinder- en Jeugdpsychotherapie, 2015, jrg. 42, nr. 3, p. 32-43.

“Hans Groenewegen: De lezer van poëzie en mystiek”. In: www.dereactor.org, 24 april 2016.

“De doem van arbeid”. In: Ast. Tielt, Lannoo, 2016, p. 41-44.

“Penelope Fitzgerald: De blauwe bloem”. In: www.dereactor.org, 21 mei 2016.

“Het ware verhaal van de filofolie. Over De zevende functie van de taal van Laurent Binet”. In: www.dereactor.org, 3 juni 2016.

“Hannah Arendt: Ich selbst, auch ich tanze. Die Gedichte”. In: www.dereactor.org, 23 juni 2016.