Het catastrofale

Het catastrofale

Auteur: Dirk De Schutter
Uitgeverij Klement, 2014, 240 p.
ISBN: 9789086871445

Samenvatting

Mensen veroorzaken catastrofes, maar wat nog bedenkelijker is: ze sluiten voor deze catastrofes de ogen. Ze wenden zich af van wat ze aanrichten.
Ze vluchten voor het onverdraaglijke besef dat hun bestaan getekend is door een niet ongedaan te maken tekort.
Dirk De Schutter gaat te rade bij belangrijke twintigste- eeuwse filosofen en bij de psychoanalyse om dit tekort te tekenen en existentiële ervaringen, zoals verveling, rouw, luiheid, te beschrijven. Hij doet eveneens een beroep op kunst en literatuur om de grote gebeurtenissen uit de afgelopen eeuw te becommentariëren: de ontwikkelingen in wetenschap en technologie, de twee wereldoorlogen, de shoah. De auteur poogt aan te tonen dat de ontsporingen van de westerse cultuur hun oorsprong vinden in het onvermogen van de mens om met zichzelf en het eigen tekort in het reine te komen. Hoe kunnen wij met deze (on)menselijke conditie omgaan?

Boekvoorstelling ‘Het catastrofale’

Zaterdag 8 november 2014
van 15.30 tot 17.00 u.

De Bib, Leuven
website: http://bib.leuven.be/

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.