DNA

Ex N-VA’er Hendrik Vuye zegt in De Morgen: ‘In het DNA van de top van N-VA zit de neiging vervat alles terug te brengen tot een wij-zijverhaal.’ Deze uitspraak is zowel onjuist als gevaarlijk. Er is niet zoiets als ‘het DNA van de N-VA-top’. Jan Jambon heeft DNA, en Theo Francken, en Bart De Wever, maar de N-VA-top niet. De Katholieke Kerk evenmin, noch Real Madrid, het Nationaal Orkest van België of de modale Belg – simpelweg omdat dit geen biologische lichamen zijn. Genetisch gesproken is de uitspraak dus onjuist.

En de vergelijking is gevaarlijk. Wie stelt dat het wij-zijverhaal in het DNA van de N-VA-top zit, suggereert meteen dat de N-VA-top daartoe voorbestemd is en dat daar weinig of niets aan te doen is. Het DNA is een biologische erfenis waar we niet over beschikken. Maar het wij-zijverhaal heeft niets te maken met een erfelijke belasting en alles met een politieke of ideologische keuze. Wie het wij-zijverhaal wil bestrijden, moet precies dit laatste beklemtonen.

De vergelijking wekt de indruk het rechtse discours te bekritiseren, maar past in feite perfect binnen dat rechtse discours. Ideologisch rechts stelt vaak politieke keuzes voor alsof het natuurlijke ontwikkelingen zijn, zoals het vaak mensen herleidt tot hun raciale of genetische achtergrond. Het meest extreme voorbeeld hiervan is uiteraard Hitler, die – naar eigen zeggen – de Joden alleen maar wou uitroeien, omdat de natuur toch al beslist had dat ze tot een levensonvatbaar ras behoorden. In Vlaanderen reduceert het Vlaams Belang de activiteiten van iemand die uit Marokko afkomstig is, tot zijn ‘Marokkaan-zijn’. En De Wever zegt dat België zal verdampen. Misschien komt er een eind aan de natiestaat België, maar dat zal de uitkomst zijn van een politieke beslissing, en niet van een natuurlijk proces. België zal niet verdampen, om de eenvoudige reden dat België geen plas water is.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.