REQUIEM VOOR EEN OFFICIER

Laten we een klein memoriaal oprichten voor Arnaud Beltrame, luitenant-kolonel van de Franse gendarmerie.

Omdat hij zijn taakomschrijving ver achter zich liet,

Omdat hij veel meer deed dan zijn plicht,

Omdat hij zonder voorbehoud handelde en onvoorwaardelijk deed wat hij goedachtte,

Omdat hij geloofde,

Omdat hij geloofde dat een offer, hoe onvoorspelbaar ook, zin heeft,

Omdat hij niet zijn eigen leven als de hoogste waarde beschouwde, maar verantwoordelijkheid ten aanzien van de wereld en zijn medeburgers…

Adieu, Arnaud Beltrame. A Dieu…

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.