AAN DIGGELEN

Terwijl ik naar de rellen in Brussel en Rotterdam kijk en lees hoe de zogenaamde vrijheidsbetogingen door extreemrechts gespuis geïnfiltreerd werden, gaan mijn gedachten uit naar verzen van de Ierse dichter William Butler Yeats.

Things fall apart, the centre cannot hold,

Mere anarchy is loosed upon the world.

The best lack all conviction, while the worst

Are full of passionate intensity.

Yeats schreef deze verzen in 1919, toen de door de oorlog verzwakte wereldbevolking geplaagd werd door een pandemie van Spaanse griep. Sommigen ramen het dodental op meer dan 50 miljoen.

De dingen vallen stuk, het midden houdt geen stand,

Je reinste anarchie is op de wereld losgelaten.

De besten ontbreekt het aan overtuiging, terwijl de slechtsten

Vervuld zijn van een hartstochtelijke intensiteit.

Hopelijk valt de geschiedenis niet helemaal in herhaling…

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.